Archive for สิงหาคม, 2010

หลังจากได้ดู กวน มึน โฮ และฟังหลากหลายเสียงตอบรับทั้งดี […]


หลังจากได้อ่านงานเขียนของ พี่เต้ย บน facebook มีการกล่า […]