Archive for กุมภาพันธ์, 2006

update>>long time

16ก.พ.06

จริง ๆ แล้วเราตั้งใจจาอัพตั้งหลายวันแล้วล่ะ   แต่พอดีงา […]


Something>>> ……..

10ก.พ.06

                                                  เฮ้อ […]


  วันนี้  ตาล  ของเรากลับบ้านไปแล้วแหละ   เฮ้อ….ว […]


seminar>>>ii

03ก.พ.06

        และแล้วเราก้อผ่านการสัมมนาไปได้ด้วยดี    แต่ว่า […]